Saturday, March 30, 2013

Maк компьютерийн монгол бичгийн гар (Mongolian traditional keyboard forMac)

Энэ монгол бичгийн гар нь кирилл үсгийн байрлалыг баримжаа болгож угсрагдсан бөгөөд орхиц зэргийг бичихэд хэрэглэгддэг MVS, фонтын дүрмээр тодорхойлогдохгүй байгаа үсгийн хэлбэрүүдийг сонгоход хэрэглэх  FVS1, FVS2, FVS3 зэргийг ямар нэг Shift зэрэг шилжүүлэх товч даралгүй шууд хэрэглэхээр байрлуулсан бөгөөд монгол бичгийн текстэд тийн ялгалын нөхцөлийн өмнө тохиолдох ТАСРАХГҮЙ БОГИНО ЗАЙ буюу NNBSP товчийг зай авах товчны ард буюу Shift+Speace товчны байрлалд оноож өглөө.
Монгол бичгийн дан нурууг i үсгийн ард байрлууллаа.
Хэрвээ хэн нэг нь энэ гарыг тестлэж байж болох өөр хувилбарыг санал болговол МАС болон Виндовсын алинд нь ч зориулан өөрчлөн өрөх боломжтой.

Монгол бичгийн гарын байрлал, Энгийн үед
Монгол бичгийн гарын байрлал SHIFT дарсан хэлбэр

МАС үйлдлийн системд уг гарын суулгахдаа энэ файлыг татаж аваад 
Архиваас нь задлаад [winrar програмаар RAR өргөтгөлтэй архивласан] Macintosh HD --> Library --> Keyboard Layouts хавтсан дотох хуулж компьютероо RESTART хийгээрэй.  
Жишээ нь:


1 comment:

  1. Lucky 12 Casino Slot Machines | JTM Hub
    Lucky 12 Casino Slot Machines. This 세종특별자치 출장안마 is a brand new casino game 안양 출장마사지 available to players in Colorado Springs and Washington, 밀양 출장안마 Washington. 청주 출장안마 It's the 제주도 출장안마 type of

    ReplyDelete