Friday, April 19, 2013

Монгол бичгээр блогоо босоогоор бичих

Монгол бичгээр webkit ашиглан Google chrome, Safari хөтчүүд дээр босоогоор зүүнээс баруун тийш мөр шилжүүлэн бичих тухай.

Видео 1


Видео 2

No comments:

Post a Comment