Tuesday, June 4, 2013

Kirill Mongol usug surhu bichig / Кирилл монгол үсэг сурах бичиг

Монгол бичигтэй хүмүүст зориулсан "Кирилл монгол үсэг сурах бичиг" -ийг энд оруулъя. Хэрэгтэй хүндээ хэрэгтэй байх.